Velkommen til Dalane Miljø- og Ressurslag

  • Fiskestart i Dalaneelvene 2019:
  • Sokno "Grønn sone" 15. juni, kortsalg på www.inatur.no
  • Sokno "Sone Presthølen" -15. juni, kortsalg på www.iNatur
  • Sokno "Sone Lindland" - 15. juni, kortsalg på www.iNatur.no
  • Hellelandselva 1. juli - Kortsalg på www.inatur.no
  • Sire-Åna 1. juli - Kortsalg på www.inatur.no