Lakse- og sjøaurefiske


SIREÅNA

I Sireåna kan du fiske laks, sjøaure og aure. Elvestrekket ligger på grensen mellom Flekkefjord kommune i Vest-Agder og Sokndal kommune i Rogaland. Vassdraget er regulert og fisket er best når kraftverket slipper ut vann gjennom turbinene.


Døgnkvote 2019:

Det er kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Kvoten er 1 laks ELLER 1 sjøaure pr døgn (dato).

Fisk som uomtvistelig er rømt oppdrettsfisk inngår ikke i kvoten, men fangst av oppdrettsfisk skal straks varsles til Elveierlaget sin kontakt og kan forlanges forevist dersom den kommer i tillegg til kvote.


Det er BARTE TILLATT å fiske sjøørret i tiden 20.august kl 00:00 til 20.septemeber kl 24:00


1 laks og 1 sjøaure (totalt 2 fisk). Kvoten er personlig og følger fiskekortet

Kortsalg 201: www.iNatur.no

Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket straks opphøre.


LOVLIGE FISKETIDER:
Fisket åpnes 1. juli kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00.

SOKNDALSELVA (SOKNO)

I Sokndalselva kan du fiske laks, sjøaure og aure. Ål er fredet. Elva ligger i Sokndal Kommune og er en variert og fin lakseelv. Anadrom strekning er ca 12 km.

Fiskesoner med kortsalg: Brandsberghølen ; salg av kort på stedet via postkasse; Lindland; salg direkte fra grunneier og www.iNatur.no, Presthølen; salg via www.iNatur kun 8 døgnkort pr døgn, Grønn sone; ubegrenset salg av kort www.iNatur.no

Døgnkvote: 3 laks og 3 sjøaure (totalt 6 fisk). Kvoten er personlig og følger fiskekortet.


Når en fisker har nådd døgnkvoten, skal fisket straks opphøre. Laks som har uomtvistelige ytre kjennetegn på å være rømt oppdrettslaks, blir ikke regnet inn kvoten.

KONTAKTPERSONER
Dalane Miljø- og Ressurslag SA

For sone Presthølen: Ole Haneberg mob. 467 89 673
epost: viento@online.no

HELLANDVASSDRAGETI

Hellelandsvassdraget kan du fiske etter laks, sjøaure og aure. Den anadrome delen ligger meget sentralt i Egersund langs riksveg 42. Hele strekningen har flere større og mindre kulper og vann med fine stryk.På deler av elva er det kun grunneiere som kan fiske, men resten av elva er en sone som det selges fiskekort til. Ovenfor Øgreifossen er det fritt fiske.

Se også elveeigerlagets nettsider: www.ehe.no

LOVLIGE FISKETIDER:

Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00.

Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk). Kvoten er personlig og følger fiskekortet. Når en fiskar har nådd døgnkvoten, skal fisket straks opphøre. Laks som har uomtvistelige ytre kjennetegn på å være rømt oppdrettslaks, blir ikke regnet inn i kvoten.


Nærmere opplysningerDalane Miljø- og Ressurslag SA mob: 415 09 411