Hellandselva

Finnerlønn for fangst av merket laks: plakat_otra.pdf


HELLANDVASSDRAGET

Her finner du elveeigerlagets hjemmeside: Hellelandselva

I Hellelandsvassdraget kan du fiske etter laks, sjøaure og aure. Den anadrome delen ligger meget sentralt i Egersund langs riksveg 42. Hele strekningen har flere større og mindre kulper og vann med fine stryk.

På deler av elva er det kun grunneiere som kan fiske, men resten av elva er en sone som det selges fiskekort til. Ovenfor Øgreifossen er det fritt fiske. Der er får man ikke laks eller sjøørret.

Se også elveeigerlagets nettsider:

www.ehe.no

Lovlige Fisketider

Fisket åpner 1. juli kl. 00.00 til 20. september kl. 24.00

Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk). Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort. Når en fiskar har nådd døgnkvoten, skal fisket straks opphøre. Laks som har uomtvistelige ytre kjennetegn på å være rømt oppdrettslaks, blir ikke regnet inn i kvoten.


Fiskekort

Fiskekort selges via internett på iNatur sine nettsider. Lenke til siden finner du her:

www.inatur.no


Fangstrapportering:

www.inatur.no

Fangstrapportering skal gjøres på inatur sine sider. Logg deg på med fiskekortnummeret.

Elveeigerlaget ønsker rapportering innen 24 timer etter at fangsten er tatt og innen 24 timer etter at døgn og ukekortet er utløpt.


HUSK: Null fangst og antall fiskedøgn skal også rapporteres.

Dersom du har problemer med kjøp av kort eller med fangstrapportering kan du kontakte Dalane Miljø- og Ressurslag SA på telefon 930 06 880.


Nærmere opplysninger

Dalane Miljø- og Ressurslag SA - Mob. 930 06 880
epost til oss.