dalene.gif

Helt siden selskapet ble dannet of fram til og med 2015 har selskapet stått for gjennomføring av kalkinga i det meste av Dalane og stått for salg av fiskekort og jakt for sine eiere og andre.


Dette arbeidet har åpnet for store muligheter for fiske etter laks i nedre del av Hellelandselva og i hele Sokndalsvassdraget.


Det selges fiskekort for mange vann for aurefiske i Dalane, i alle kommunene. Det jobbes stadig med utvidelse av mulighetene og bedre tilrettelegging av de enkelte tilbudene. Regionen har også et godt merket system av stier og ferdselsveger som fører fram til mange av vatnene.

Dalane Miljø- og Ressurslag BA kalket eksempelvis disse vannene i 2011.

Lund Kommune

Sokndal Kommune

Bjerkreim Kommune


Mjåvann Mydlandsvann Kappatjørn
Steinsvann Orrestadvann Stevletjørn
Åmstadvann Tristiglo Øvre Hedlevatna
Krossvann Tjødno Store Djuplivatn
Svarttjørn
Dokketjødno

Sætravann Stivlo

Botnatjørn Ljosevann

Fiskelaus, Tronvik Monevann

Litjørn Hestkjørn

Storatjørn Indre Krokevann

Røylandsstemmen Snilstjødno

Eikestemmen Langevann

Krogvann Åsvolltjødno

Ytre Fagervann Guddalsvann

Storestemmen Gaudlandsvann

Matbrunn Indre Oddrevann

Gullvann Melkevann

Lilandsvann Årstadtjørn

Langevann


Fiskelaus Åvedal


Gjuvann Åsvoll


Ljosvann


Stokkavann


Gaulevann


Urdalstjørn


Solknuttjørn


I Stemmetjørn