Kultivering

Vår kunnskap:

Gjennom mange år har Dalane Miljø- og Ressurslag bygget opp en solid mengde kunnskap om tynningsfiske og kultivering av vann og vassdrag. Blant medlemmene våre finnes mange med rikelig erfaring som innlandsfiskere. Vi har i tillegg et bredt kontaktnett blant fagmiljøene.


Ta kontakt:

Oppskriften som fungerte bra for kultivering av et vann trenger nødvendigvis ikke være rette medisin for et annet vann. Er du engasjert innlandsfisker med eller uten eget vann å kultivere, men med lyst til å prate, dele erfaringer, har spørsmål, trenger utstyr til tynningsfiske, vurderer å kalke et vann, eller trenger hjelp på en eller annen måte er det bare å ta kontakt. Bruk fortrinnsvis epost post@dalafisk.no

Fiske for barnefamilier:

Er du selv ikke grunneier men har lyst til å ta med barna og drive garnfiske eller drive kultiveringsarbeid oppfordrer vi til å kontakte oss.
Det er mange grunneiere som har både båter og garn som kan leies ut til en rimelig penge eller gratis for slikt formål.
I hele øvre del av Hellandselva ligger allerede båter og det er lagt til rette for helt gratis fiskemuligheter for alle.
Jo mer det fiskes jo større og bedre blir fisken.
Vi etterlyser også særlig også yngre folk som kan ha interesse av å kunne utnytte innlandsfisken komersielt. Vi kan hjelpe til med avtaler med
grunneiere med fiskeretter.
Vi kan ganske sikkert hjelpe deg, men vi kan trenge litt tid på å få lagt ting til rette.........