Nyheter

2.06.2016
Laksefisket for Åna Sira, Presthølen sone i Sokno og Lidland sone i Sokno er nå lagt ut for salg.
se www.iNatur.no /laksefiske /rogaland


24.05.2016
Nytt styre er nå valgt i selskapet.


15.05.2016
Fra og med sesongen 2016 vil kalkingsanbud i Dalane som tidligere ble behandlet av DMR bli handtert
fra sentralt hold av Miljødirektoratet. Det er fremdeles mulighet for lagene å søke via DMR om kalkingstilskott for tiltak som IKKE
omfattes av båt- eller helikopterkalking. Eks. skjellsand til bekker osv..


18.04.2016
DMR har levert høringsuttalelse til behandlingen av Frøytlog Kraftverk i Sokndal og Åna Sira Kraftverk ,Åna Sira.


07.04.2016
Årsmøtet i DMR er planlagt til 24.mai 2016 kl 19:30 , Landbrukssenteret, Helleland

Saker som ønskes behanlet på årmøtet må være styret i hende pr epost eller brev innen 30.april.


06.04.2016
Høringsfrister for behandling av vassdragssaker ; NVE
Frøytlog kraftverk i Sokndal - høringsfrist detaljplan 18. april, saksgrunnlaget ligger her
Revisjon av konsesjon Sira-Kvinna - høringsfrist 18.april; grunnlaget ligger på www.nve.no


06.04.2016
Årsmøte for Norske Lakseelver er planlagt til 22-24 mai i Drammen. Les mer her


04.04.2016
Nå tar vi sikte på å holde nettsidene oppdaterte. Dette arbeidet har ligget nede på grunn av manglende tilgang og kapasitet.
Eiere som ønsker at opplysninger skal legges ut her tar kontakt pr epost til post@dalafisk.no


03.04.2016
Årsmøtet for 2015 er ikke berammet. Styret venter på noen viktige avgjørelser.


08.03.2015
Årsmøtet for 2014 avholdt på Landbrukssenteret, Helleland.


24.03.14

Årsmøte i DMR for 2013 ble holdt 24. mars på Helleland, Landbrukssenteret


20.02.2013

Rapport fra gytefisktellinger i Dalaneelvene finner du her: gytefisktelling_2012_rapport_uni.pdf


15.01.2013

Resultat av vannprøver tatt høsten 2012 finner du herh_stpr_ver_2012.pdf


07.12.2012

Resultat av vannprøver tatt våren 2012 finner du her:

v_rpr_ver_2012.pdf


07.06.2012

Dalaneelvene ønsker alle fiskere velkommen til laksesesongen 2012!


13.03.2012

Medlemstilbud:

Styret i Dalane Miljø- og Ressurslag tilbyr nå våre medlemmer sponset kjøp av viltkamera.


12.03.2012

Årsmøte i Dalane Miljø- og Ressurslag blir avholdt 28. mars kl 19.00 på Grendehuset på Helleland.


15.02.2012

Det er nå åpnet for fritt fiske med stang i Hovsvannet i Lund!

Dette gjelder hele året. Fiskere oppfordres til å ta hensyn til dyrket mark, gjerder og grinder. Garnfiske er også fritt men må avtales med vassdragslaget. De låner ut garn også. Kontaktinfo finner du under knappen "Aurefiske" på forsiden. Vi ønsker god tur og skitt fiske til alle som prøver seg på Hovsvannet.


26.01.2012

Dalaneelvene er nå etablert.


18.01.2012

Godt oppmøte på "Jaktprat i Dalane" tirsdag 17. januar. Cirka 75 tilhørere fikk med seg Svein Hovdens engasjerte og interessante foredrag om jakt på rev og mår.


15.01.2012

Søknad om kalking er nå sendt. Som vanlig regner vi med et svar på hvilke kalkingsprosjekt som innvilges i løpet av april/mai.

Her er vinnerbildene i fotokonkurransen vår: