Sokndalselva

Finnerlønn for fangst av merket laks:

plakat_otra.pdf

FISKE I SOKNA

FISKE I SOKNA

FISKEARTER:
Laks, sjøaure, bekkeaure. Fiske etter ål er ikke tillatt.

LOVLIGE FISKETIDER:
Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00.

PRISER PÅ FISKEKORT 2012:
Sesongkort: kr 3000,-.
Ukekort: kr 1000,-.
Døgnkort: kr 250,-. (Kortet gjelder 24 timer fra du starter fisket.)
Ungdomskort: kr 100,-.

Fiskekort og fiskeravgift kan kjøpes på nett via www.inatur.no.

FISKESONER
Det meste av elva er åpen for fiske dersom du har kjøpt fiskekort. Unntak er sonene "Presthølen" og "Lindland". Disse har egne kort. Alle korttyper selges på www.inatur.no sine sider. Øvrige kort gjelder i resten av elva. På enkelte strekk er det fiske forbudt. Fiskerne plikter å gjøre seg kjent med disse områdene. Detaljerte kart finner du på www.inatur.no.

FANGSTRAPPORT
Fangstrapport skal leveres på internett så snart som mulig etter avsluttet fiske. Ved fangst skal denne rapporteres innen 24 timer.

For døgn og ukekort

skal det rapporteres seinest 24 timer etter kortets utløpsdato.

For sesongkort skal all fangst rapporteres fortløpende. Fiskere uten fangst rapporterer ved sesongslutt innen 21. september. Fiskere med sesongkort må huske å registrere antall fiskedøgn


FISKEREDSKAPER:
Fiskestang og håndsnøre er eneste lovlige redskap. Bruk av flere stenger/snører samtidig er ikke tillatt. Stanga/snøret må ikke forlates under fisket. Max 2 agn pr. stang/snøre.
Lovlig agn: mark, sluk, spinner, wobbler og flue.
Ulovlig utstyr: Vann fylte hjelpemidler som søkker og dobber el. Dette fordi slike redskaper er vanskelige å desinfisere og smitte kan lett bringes med fra andre vassdrag.

MINSTEMÅL:
Minstemål for laks og sjøaure er 35 cm. Max 3 laks og 3 sjøaure pr døgn. Ingen makskvote for sesongen.

BEVEGELIG FISKE:
Da Sokna er en ganske liten elv er det viktig at alle brukerne viser respekt for hverandre og ikke opptar de enkelte fiskeplassene for lenge.
Alle som fisker i Sokna driver bevegelig fiske.